violin

Concurs obert
d'interpretació
musical per a joves

La Fundació L'Arjau i l'Aula de Música de Canigó organitzen a Barcelona un Concurs d'Interpretació Musical per a joves de menys de 30 anys.
L'objectiu fonamental és facilitar a infants i joves un marc interpretatiu en el qual mostrar i compartir la seva música.
El concurs vol també potenciar la música d'aquí i d'avui per la qual cosa, juntament a les modalitats de solista i de música de cambra, s'estableix una modalitat específica de compositors/es catalans/es del XX-XXI.
La singularitat de concurs L'Arjau rau en ser obert a tots els instruments i formacions de cambra.

Patrocinadors